Generalforsamling

 

 

 

Dagsorden til generalforsamling torsdag den 9. maj 2019 ca. kl. 20.00 i Sunds Forsamlingshus
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af den reviderede årsrapport
4. Godkendelse af budget for det kommende år
5. Indkomne forslag:
Ændring af vedtægter (kan hentes på kontoret eller klik her)
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Bestyrelsen:
Stig Østergaard Nielsen – modtager genvalg
Svend Michelsen – modtager ikke genvalg
Willy Foldager – modtager genvalg
Suppleanter:
1. suppleant
2. suppleant
7. Eventuelt

Tilmelding til spisning senest fredag den 3. maj på 9714 1414 eller kontakt@sundsforsyning.dk

 

De nuværende vedtægter kan hentes her.