Priser VAND – 2015

Forbrugspriser
Priserne er gældende fra 1. januar 2015 og er alle inkl. 25% moms.

 

Abonnementbetaling pr. måler pr. år 125,00 kr.
Fast afgift pr. forbrugsenhed 93,75 kr.
Grundvandsbekyttelse 100,00 kr.
Vandpris pr. m³ (vandet afregnes efter vandmåler) 5,00 kr.
Vandskat pr. m³ 8,16 kr.
Vandafledningsafgift pr. m³
(opkræves af Herning Vand)
26,88 kr.