Bestyrelsen

Bestyrelsen, som blev valgt på generalforsamlingen den 8. maj 2018 og konstitueret på bestyrelsesmødet samme dag, ser således ud:

 

  • Stig Østergaard Nielsen (formand) mailadr. stig@svv.dk
  • Erik Mikkelsen (næstformand)
  • Aksel Beckneir
  • Willy Foldager
  • Hanne Holmslykke

Suppleanter:

  • Gunnar Christensen
  • Ulrik Damholt