Bestyrelsen

Bestyrelsen, som blev valgt på generalforsamlingen den 5. maj 2022 og konstitueret på bestyrelsesmødet samme dag, ser således ud:

  • Stig Østergaard Nielsen (formand)
  • Erik Mikkelsen (næstformand)
  • Finn Mølgaard
  • Willy Foldager
  • Hanne Holmslykke

Suppleanter:

  • Michael Krejbjerg
  • Ulrik Damholt