Gebyrer

Gebyrerne er fælles for vand- og varmeforsyning
Priserne er gældende fra 1. januar 2016

Rykkergebyr (momsfri)
Inkassomeddelelse (rykker 2) (momsfri)
Lukkebesøg (inkl. 25% moms)
Genoplukning indenfor normal åbningstid (inkl. 25% moms)
100,00 kr.
100,00 kr.
468,75 kr.
468,75 kr.
Flytteopgørelse (inkl. 25% moms)

81,25 kr.

Gebyr ved for sent afleveret vandaflæsningskort (inkl. 25% moms)

125,00kr.

Nedtagning af måler (inkl. 25% moms)
Genetablering af måler (inkl. 25% moms)
Frostsprængt vandmåler (inkl. 25% moms)

750,00 kr.
750,00 kr.
1.000,00 kr.

Gebyrerne er ekskl. morarenter. Der beregnes renter fra sidste rettidige betalingsdato og indtil betalingstidspunktet.
Rentesatsen er Nationalbankens officielle udlånsrente + 7 % p.a.