Historie

1935
Sunds Vandværk er stiftet den 31. juli 1935.

 

Første bestyrelse bestod af:
– Marius Jensen formand (købmand-fabrikant)
– Th. Nyvig kasserer (landpostbud)
– Karsten Tholstrup (slagtermester)
– Jeppe Kristensen
– Aksel Skovgaard (murer)

 

Første vandværksbygning opførtes på et hjørne af Sunds Hovedgade og Teglgårdvej, der hvor indgangen fra Teglgårdvej til det nuværende Møllekrogen befinder sig nu.
Bygningen blev opført af firmaet Ladegaard og Co., Odder.

 

1959 

I 1959 blev der bygget et nyt vandværk på den modsatte side af Teglgårdvej, lige bag det nuværende varmeværk.

 

1980 

I 1980 opførtes det nuværende vandværk på Thorupvej 21A og i 1990 byggedes der et filtertårn.

 

2000 
Den 16. februar 2000 tilkøbtes et areal på 6 ha og 2.167 m² på Thorupvej 27A til sikring af fremtidig kildeplads.
2003 
1. april 2003 fusionerede Sunds Vandværk med Sunds Varmeværk, hvorefter navnet blev Sunds Vand og Varmeværk A.m.b.A