Priser VAND – 2017

Forbrugspriser
Priserne er gældende fra 1. januar 2017 og er alle inkl. 25% moms.

 

Abonnementbetaling pr. måler pr. år 125,00 kr.
Fast afgift pr. forbrugsenhed 93,75 kr.
Vandpris pr. m³ (vandet afregnes efter vandmåler) 5,00 kr.
Vandskat pr. m³ 7,81 kr.
Vandafledningsafgift opkræves af Herning Vand – se mere