Priser VARME – 2023

 
Forbrugspriser gældende fra 1. januar 2023 og er alle inkl. 25% moms.

 

 

 

Abonnementsbetaling pr. måler pr. år:

 

     Optil 2,5 m3/h

812,50 kr.

     3,5 m3/h

1.000,00 kr.

     6 m3/h

1.125,00 kr.

     10 m3/h

1.250,00 kr.

     15 m3/h

1.500,00 kr.

     25 m3/h

1.750,00 kr.

     60 m3/h

2.500,00 kr.

 
Bidrag pr. BBR m² – bolig

18,75 kr.

Bidrag pr. BBR m² – erhverv *)

6,25 kr.

 
Varmepris pr. MWh fjernvarme

731,25 kr.

 
 
*)

Alle som producerer eller sælger varer. 

 

Alle med en fjernvarme installation i industriområdet. 

Blandet bolig og erhverv beliggende udenfor industriområdet, kan opnå den lave
takst såfremt at bolig og erhverv har særskilte målere.

 

  Virksomhedstyper der ikke kan komme i betragtning:
* Alle liberale erhverv (tandlæger, frisører, advokater og lignende)
* Ejendomsselskaber, idrætshaller, skoler og lignende