Afkøling – hvordan?

* Termostaten/føleren skal sidde frit og må ikke dækkes til af gardiner, møbler eller lignende.
Det er termostaten på din radiator, der regulerer varmen i de enkelte rum. De er forsynet med en føler i håndtaget eller en fjernføler placeret på væggen. Termostaterne regulerer, at der altid er den ønskede temperatur i rummet. Hvis det er for koldt udenfor, sørger de altså automatisk for, at der bliver skruet op for varmen i radiatorerne, og omvendt hvis det er koldt.

*

Radiatoren bør aldrig tildækkes eller afskærmes.
En sofa eller reol bør således ikke placeres lige foran en radiator. En tildækket/afskærmet radiator kan ikke komme af med varmen tilstrækkelig effektivt og sender derved varmt vand retur i systemet.

*

Brug altid alle radiatorer i samme rum.
Det giver absolut den behageligste varme. Det giver samtidig den størst mulige varmeflade og dermed den bedste afkøling. Der er intet sparet ved at skrue helt op for en enkelt radiator i tæt rum og lukke for de andre. Faktisk bruger én radiator, der er fuldt opvarmet ofte mere varme end to eller tre, der kører på kvart drift. Hvis du derimod bruger alle radiatorer som anbefalet, så udnytter du den tilførte varme på den mest hensigtsmæssige måde.

*

Luk for termostaterne når du lufter ud.
Udluftning bør ske i korte intervaller og gerne flere gange om dagen. Undgå at lade vinduer stå på klem i længere tid ad gangen. Den friske kølige luft, der kommer ind, vil påvirke termostaterne, som automatisk begynder at skrue op for varmen, og dette påvirker unødigt varmeforbruget.

*

Tjek om du eventuelt har en for lille radiator.
Når radiatoren og termostaten fungerer, som de skal, er radiatoren varm i toppen og kold i bunden. Er din radiator varm i bunden, kan det skyldes, at den er for lille til det pågældende rum. Du bør da overveje at kontakte din lokale vvs-installatør.