Klagevejledning.

 

 

Klagevejledning.

 

Selvom vi bestræber os på at yde den bedste service, kan der opstå sager, hvor man som forbruger ikke er tilfreds med en konkret sagsbehandling.

 

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, skal dette ske til Ankenævnet for energiområdet.

 

Du kan klage via brev, e-mail eller online på Ankenævnet på Energiområdets hjemmeside.

Adresse:           Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

Telefon:            4171 5000

E-mail:               post@energianke.dk

Hjemmeside:     www.energianke.dk

 

På deres hjemmeside finder du en vejledning og klageformular. Der skal betales et klagegebyr på kr. 160,-. Gebyret bliver tilbagebetalt hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.