Priser VAND – 2012

Forbrugspriser
Priserne er gældende fra 1. januar 2012 og er alle inkl. 25% moms.

 

Abonnementbetaling pr. måler pr. år 500,00 kr.
Fast afgift pr. forbrugsenhed 312,50 kr.
Grundvandsbekyttelse 100,00 kr.
Vandpris pr. m³ (vandet afregnes efter vandmåler) 1,95 kr.
Vandskat pr. m³ 7,38 kr.
Vandafledningsafgift pr. m³
(opkræves af EnergiMidt for Herning Kommune)
25,63 kr.