Velkommen til Sunds Vand og Varme

 
Det har været nødvendigt at sætte den variable takst på fjernvarme op fra 534,75 kr, pr. MWh til 731,25 kr pr. MWh (priser incl. moms) i 2023 af følgende hovedsager:


  • Varmeprisen fra Herningværket stiger i hovedsagen på grund af højere priser på flis
  • Stigning i produktionsomkostninger (drift af pumper mv.) i Sunds grundet stærkt stigende priser på el
  • Planlagt egenproduktion af varme (primært på gas) i Sunds op til 12 uger i sommerperioden da Herningværket tages ud af drift til eftersyn og reparation.

Driftsledelse og bestyrelse vil løbende vurdere udviklingen i ovennævnte faktorer og korrigere varmeprisen i 2023 i overensstemmelse hermed. Det er desuden bestyrelsens forventning, at varmeprisen for 2024 vil falde igen da der ikke forudses behov for en så stor egenproduktion af varme som tilfældet er i 2023   Tilmeld dig til Betalingsservice, så bliver dine fremtidige opkrævninger fra Sunds Forsyning betalt til tiden – hverken for tidligt eller for sent.