Refusion

Har du haft et stort, utilsigtet, skjult og identificeret vandforbrug fra en installation – så har du mulighed for at søge om refusion – du finder refusionsskema her

 

• Installationen skal kunne leve op til gældende lovgivning
• Der skal være tale om et utilsigtet, skjult og identificeret vandforbrug
• Der skal være foretaget foranstaltninger som forsøg på at stoppe vandforbruget
• Vandforbruget må ikke kunne tilegnes forbrugeren som forsætligt eller groft uagtsomt
• Ejere skal ved en eventuel godkendelse af refusion tilbagebetale den retmæssige del til lejere
• Du skal fremsende dokumentation fra en autoriseret VVS-installatør med beskrivelse af vandforbruget og

..udbedringen, samt en kopi af betalt faktura til VVS-firmaet
• Du skal beskrive hændelsesforløbet af sagen skriftligt til Sunds Vand og Varme
• Der ydes kun refusion for den del af vandforbruget, som ligger udover ejendommens normale
..vandforbrug, tillagt en selvrisiko
• Der ydes kun refusion for en periode på 1 kalenderår, fra det tidspunkt rørbruddet konstateres.

 

Eksempler på synlige installationer, hvor der ikke ydes refusion:

– Utæt toilet

– Utætheder, hvor man har kunnet se vandet uden at gøre noget

– Ventiler i installationer, der ikke lukker – f. eks. magnetventiler, rørafbryder m.fl.

– Slanger til opvaske- og vaskemaskiner, der er sprængt

– Utæt sikkerhedsventil

– Utætheder, hvor ejeren ikke foretager sig noget, efter Sunds Vand og Varme har meddelt et overforbrug

– Vandforbrug til kølemaskiner, der ikke er justeret ordentligt

– Udendørs haner, evt. med slange

– Swimmingpools m.m.
 
Eksempler på skjulte installationer, hvor der kan søges om refusion:

– Rør under gulve uden adgang

– Rør indmuret i gulve og væg

– Rør i jord under bygninger