Forbrug – årligt

 

 

 

Varmeforbruget fordeler sig normalt over et år som vist her:


Vandforbruget

I gennemsnit bruger hver person i Danmark ca. 130 liter drikkevand i døgnet – og kun en meget beskeden del af vor rene postevand bruges faktisk til at drikke og til madlavning. Langt det meste bruges andre steder i husholdningen til fx bad, vask, opvask, rengøring og toiletskyl.

Selvom det næsten er umuligt at fastsætte et “normalforbrug” pr. husstand på grund af den adfærd, husstanden udviser i forbindelse med vandforbrugsamt størrelse af hus og antal beboere kan man regne med et vejledende vandforbrug i en husstand på ca. 150 m² med 2 voksne og 2 børn på ca. 400 l/døgn eller ca. 3 m³/uge