Tilslutning VARME

 

 

Priserne er gældende fra 1. januar 2019.

 

Investeringsbidrag pr. installation: Eks. moms Inkl. moms
Parcel-, kæde-/rækkehuse kr. 10.000,00 kr. 12.500,00
Etageboliger kr. 7.900,00 kr. 9.875,00
Erhvervs- og industriejendomme kr. 10.000,00 kr. 12.500,00
Byggemodningsbidrag:
Beregnes ud fra de faktiske omkostninger. Som udgangspunkt skal der udarbejdes et projektforslag iht. Varmeforsyningsloven. Bidraget betales af udstykkeren inden arbejdes påbegyndes.
Andre omkostninger:
Ekstra afregningsmåler kr. 2.000,00 kr. 2.500,00
Midlertidig opsætning af batterimåler kr. 500,00 kr. 625,00
Boring for indføring kr. 850,00 kr. 1.062,50
Demontering af stikledning ved framelding Efter regning Efter regning