Tilslutning VARME 2017-2018

Priserne er gældende fra 1. januar 2017 og er alle inkl. 25% moms

BYGGEMODNINGSBIDRAG
Der betales byggemodningsbidrag til dækning af varmeselskabets udgifter i forbindelse med etablering af forsyningsnet i udstykningsområdet, hvor  der ikke i forvejen er etableret fjernvarme. Bidraget betales af udstykker for  hele området før etablering.
Boliger pr. m² udstykket areal

14,00 kr.

Storparceller og erhvervsejendomme

Efter tilbud

INVESTERINGSBIDRAG
Fritliggende parcelhus til og med 200 m²
Herudover betales pr. m² over 200 m²

19.375,00 kr.
18,75 kr.

Kæde-/rækkehuse

13.125,00 kr.

Etageboliger

9.875,00 kr.

Institutionsboliger

7.750,00 kr.

Ekstra afregningsmåler

2.500,00 kr.

Midlertidig opsætning af batterimåler

625,00 kr.

Erhvervs-/industriejendomme, institutioner og andre installationer
Herudover betales pr. m² udover 200 m²

18.750,00 kr. 18,75 kr.


STIKLEDNINGSBIDRAG
Stikledningsbidrag pr. m fra 0 mm til og med 26 mm

1.162,50 kr.

Stikledningsbidrag pr. m fra 32 mm til og med 50 mm

1.687,50 kr.

Stikledningsbidrag pr. m fra 65 mm og større

Efter forhandling

Boring for indføring

1.062,50 kr.

For to indføringsbøjninger (isættes af bygherre)

0,00 kr.

Demontering af stikledning

Efter regning


RABAT
Der fratrækkes 10% af den samlede pris, når stikledning udføres samtidig med hovedledning.