Priser VAND – 2011

Forbrugspriser
Priserne er gældende fra 1. januar 2011 og er alle inkl. 25% moms

Aconto raterne i 2011 forfalder den 15.3, den 16.5., den 15.8. og den 17.10.

Abonnementbetaling pr. måler pr. år 500,00 kr.
Fast afgift pr. forbrugsenhed 312,50 kr.
Grundvandsbekyttelse 100,00 kr.
Vandpris pr. m³ (vandet afregnes efter vandmåler) 1,95 kr.
Vandskat pr. m³ 6,25 kr.
Vandafledningsafgift pr. m³
(opkræves EnergiMidt for Herning Kommune)
25,63 kr.