Velkommen til Sunds Vand og Varme

 

 

 

Linåværket vil være i drift fra søndag den 4. juni og resten af måneden, mens der laves service på Herningværket.

 

 

Vi er  påbegyndte vi udskiftningen af fjernvarmerørene på Strandvejen. Vi beklager de gener det kan give.

 

 

Udskiftning målere

Medio september måneder startede vi i samarbejde med Sunds Elforsyning udskiftningen af el-, vand- og varmemålere til nye fjernaflæsningsmålere, hvor forbrug med mere på sigt kan følges på internettet.
Inden vi kommer, vil du blive kontaktet for at aftale i hvilket tidsinterval vi kommer. Udskiftningen tager ca. 1 time.
Som forbruger har du ansvaret for at vi frit og uhindret kan komme til at udskifte målerne. Du skal sikre, at ventilerne på vandmåleren altid er i en tilstand så der kan lukkes for vandet.

 

Skitse over ansvarsforholdene ved din vandinstallation: