Forside

Velkommen til Sunds Vand og Varme

 

Linåværket vil være i drift det meste af juni måned, da der laves service på Herningværket

 

Renoveringen af Åvej forventes desværre ikke afsluttet før i august måned 2016, på grund af ledningsforstærkning, projektet afsluttes nye belægningssten og asfalt.

 

Notat vedrørende sag om bortvist driftsleder.

 

Forsinket opkrævning af 2. rate

På grund af de ændringer der trådte i kraft på elmarkedet den 1. april 2016, har det ikke været muligt at opkræve 2. rate den 1. april som planlagt, da vi opkræver betaling for vand og varme i samarbejde med Sunds Elforsyning. De fleste er blevet opkrævet den 3. maj. og de resterende den 1. juni 2016. Her kan du læse mere om ændringerne på elmarkedet

 

 

Udskiftning af manuelt aflæste vandmålere til radioaflæste/fjernaflæste målere

Vi er i gang med udskiftning af vandmålerne. Desværre nåede vi ikke så langt, som ønsket, men vi genoptager arbejdet til foråret. De kunder, der har vandmåler i brønd, vil ikke blive kontaktet inden udskiftningen, medmindre dette ønskes. Ellers skifter vi bare måleren, og en udskiftningsseddel bliver lagt i postkassen. Du kan se en vejledning om måleren her

 

Tilmeld dig PBS

Det er rigtig nemt for os …. men endnu mere nemt for dig!
Du skal ikke tage hensyn til betalingsdatoer m.v. … alt kører automatisk !!

Tilmeld dig her