Velkommen til Sunds Vand og Varme

 

Udskiftning målere

Medio september måneder starter vi i samarbejde med Sunds Elforsyning udskiftningen af el-, vand- og varmemålere til nye fjernaflæsningsmålere, hvor forbrug med mere på sigt kan følges på internettet.

Inden vi kommer vil du blive kontaktet for at aftale i hvilket tidsinterval vi kommer. Udskiftningen tager ca. 1 time.

Som forbruger har du ansvaret for at vi frit og uhindret kan komme til at udskifte målerne. Du skal sikre, at ventilerne på vandmåleren altid er i en tilstand så der kan lukkes for vandet.

Skitse over ansvarsforholdene ved din vandinstallation:

 

 

Renoveringen af Åvej forventes desværre ikke afsluttet før i september måned 2016, på grund af ledningsforstærkning, projektet afsluttes med nye belægningssten og asfalt.