Velkommen til Sunds Vand og Varme

 

 

Vi er  påbegyndte vi udskiftningen af fjernvarmerørene på Strandvejen. Vi beklager de gener det kan give.

 

 

Udskiftning målere

Medio september måneder startede vi i samarbejde med Sunds Elforsyning udskiftningen af el-, vand- og varmemålere til nye fjernaflæsningsmålere, hvor forbrug med mere på sigt kan følges på internettet.
Inden vi kommer, vil du blive kontaktet for at aftale i hvilket tidsinterval vi kommer. Udskiftningen tager ca. 1 time.
Som forbruger har du ansvaret for at vi frit og uhindret kan komme til at udskifte målerne. Du skal sikre, at ventilerne på vandmåleren altid er i en tilstand så der kan lukkes for vandet.

 

Skitse over ansvarsforholdene ved din vandinstallation: