Velkommen til Sunds Vand og Varme

 

Tirsdag den 17. oktober 2017 vil der være lukket for varmeforsyningen på dele af Præstegårdvej, Skivevej, Søparken, Søvænget og Vestre Søvej fra ca. kl. 8.00 til ca. 16.00.

 

 

Vi laver ledningsforstærkning på Østre Linåvej. Det betyder desværre, at vi er nød til at lukke for varmeforsyningen enkelte gange på Skivevej, Søparken, Søvænget, Vestre Søvej og dele af Præstegårdvej. Så vidt muligt sender vi sms til de berørte husstande dagen før. Vi beklager de gener det kan give.

 

 

Udskiftning målere

Medio september måneder startede vi i samarbejde med Sunds Elforsyning udskiftningen af el-, vand- og varmemålere til nye fjernaflæsningsmålere, hvor forbrug med mere på sigt kan følges på internettet.
Inden vi kommer, vil du blive kontaktet for at aftale i hvilket tidsinterval vi kommer. Udskiftningen tager ca. 1 time.
Som forbruger har du ansvaret for at vi frit og uhindret kan komme til at udskifte målerne. Du skal sikre, at ventilerne på vandmåleren altid er i en tilstand så der kan lukkes for vandet.

 

Skitse over ansvarsforholdene ved din vandinstallation: