Velkommen til Sunds Vand og Varme

 

 

P.g.a. ledningsarbejde vil der mandag den 24. april fra kl. 8.00 til ca. 16.00 være ustabil varmeforsyning i den nordøstlige bydel, enkelte husstande vil være uden fjernvarme i tidsrummet.

 

Onsdag den 17. maj kl. 20.00 afholdes generalforsamling på Søgaarden.

 

 

Tirsdag den 28. marts påbegyndte vi udskiftningen af fjernvarmerørene på Rønne Alle. Arbejdet forventes at tage et par måneder. Vi beklager de gener det kan give.

 

 

Udskiftning målere

Medio september måneder startede vi i samarbejde med Sunds Elforsyning udskiftningen af el-, vand- og varmemålere til nye fjernaflæsningsmålere, hvor forbrug med mere på sigt kan følges på internettet.
Inden vi kommer, vil du blive kontaktet for at aftale i hvilket tidsinterval vi kommer. Udskiftningen tager ca. 1 time.
Som forbruger har du ansvaret for at vi frit og uhindret kan komme til at udskifte målerne. Du skal sikre, at ventilerne på vandmåleren altid er i en tilstand så der kan lukkes for vandet.

 

Skitse over ansvarsforholdene ved din vandinstallation: